Om netværket

Emotionssociologisk netværk er et nyt initiativ, der søger at skabe et forum for diskussioner af samfundsvidenskabelige analyser af emotioner, affekt og følelser. Netværket tematiserer teoretiske, metodiske og analytiske spørgsmål i studiet af emotioner og affekt.

……

Danish Research Network for the Sociology of Emotions is a new initiative with the purpose to further discussions of emotion, affect and feeling in the social sciences. The network engages in discussions of theoretical, methodological and analytical issues in the study of emotions and affect.

Reklamer